PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

22.02.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 1/2017/RPO z dnia 03.02.2017r.
 

ARKOM Sp.  z o.o.  informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na roboty budowlane związane z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów -  przebudowa części istniejącego budynku zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr 1/2017/RPO z dnia 03.02.2017r. wpłynęła jedna oferta firmy ROBREM Krystyna Machoś na kwotę 247 815,33 zł netto Oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i została wybrana do realizacji.

 


16.02.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 2/2017/RPO z dnia 06.02.2017r.
 

ARKOM Sp.  z o.o.  informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę szlifierki narzędziowej CNC zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr 2/2017/RPO z dnia 06.02.2017r. wpłynęła jedna oferta firmy ANCA Europe GmbH na kwotę 181 500 euro. Oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i została wybrana do realizacji.
 


logaue600

W związku z realizacją projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności Spółki ARKOM poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych frezów o nowej geometrii przeznaczonych do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ. 1 Rozwój MŚP  zapraszamy do składania ofert na dostawę szlifierki narzędziowej CNC.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO na dostawę szlifierki narzędziowej CNC


Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty

2. Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna

 


logaue600

W związku z realizacją projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności Spółki ARKOM poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych frezów o nowej geometrii przeznaczonych do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ. 1 Rozwój MŚP  zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane związane z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów -  przebudowa części istniejącego budynku.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO na roboty budowlane


Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty

2. Załącznik nr 2 – wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia (wzór)

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy na wykonanie robót budowlanych

4. Załącznik nr 4 – przedmiar robót

5. Załącznik nr 5 – projekt budowlany


UE

 

ue2

 

ostrzarz

operator-maszyn-CNC