NARZĘDZIA POMIAROWE


mitutoyo MITUTOYO
suwmiarki, głębokościomierze, czujniki, grubościomierze, macki pomiarowe, mikrometry, passametry, średnicówki, wysokościomierze, wzorce, liniały, kątomierze, kątowniki, statywy, imadła, poziomnice, pierścienie ustawcze, płytki wzorcowe, granitowe płyty pomiarowe, przyrządy do pomiaru chropowatości, twardościomierze, lupy pomiarowe, mikroskopy, projektory, współrzędnościowe maszyny pomiarowe;

tesa technology TESA Technology
suwmiarki, wysokościomierze, mikrometry, średnicówki, czujniki indukcyjne, czujniki zegarowe, grubościomierze, głębokościomierze, poziomnice, kątomierze, wzorce, statywy, długościomierze, mikroskopy, projektory, stanowiska do kontroli płytek wzorcowych, przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni, dotykowe i optyczne maszyny pomiarowe;

mahr MAHR
suwmiarki, średnicówki, głębokościomierze, liniały, wysokościomierze elektroniczne, mikrometry, głowice mikrometryczne, czujniki, statywy, passametry, grubościomierze, macki pomiarowe, kątowniki, kątomierze, stoły granitowe pomiarowe, pryzmy, płytki wzorcowe, maszyny pomiarowe;

kafcr KAFER
czujniki zegarowe, czujniki dźwigniowo – zębate, grubościomierze, głębokościomierze, precyzyjne stoliki pomiarowe, uchwyty magnetyczne, podstawy magnetyczne;

fanar

FANAR
sprawdziany pierścieniowe i tłoczkowe do gwintów i do otworów;


emuge EMUGE
sprawdziany pierścieniowe i tłoczkowe do gwintów i do otworów;

kroeplin KROEPLIN
macki pomiarowe;

schut SCHUT
suwmiarki, średnicówki, głębokościomierze, wysokościomierze, mikrometry, głowice mikrometryczne, czujniki, passametry, kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, pryzmy, płytki wzorcowe, szczelinomierze, statywy, poziomnice, cyrkle traserskie, lupy

ultra prazision ULTRA PRAZISION
płytki wzorcowe, wałeczki pomiarowe, sprawdziany, passametry, czujniki, statywy, pryzmy, grubościomierze, macki pomiarowe, średnicówki, pryzmy, płyty traserskie, imadła, kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, wzorce promieni i kątów, suwmiarki, głębokościomierze, wysokościomierze, mikrometry, czujniki

insize INSIZE
suwmiarki, wysokościomierze, mikrometry, czujniki, średnicówki, głowice mikrometryczne, głębokościomierze, kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, pryzmy, płytki wzorcowe, chropowatościomierze, twardościomierze, mikroskopy

vogel VOGEL
suwmiarki, mikrometry, głowice mikrometryczne, czujniki, średnicówki, głębokościomierze, wysokościomierze kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, pryzmy, płytki wzorcowe, szczelinomierze, statywy, wagi, stoły pomiarowe granitowe, płyty traserskie, cyrkle i rysiki traserskie, wzorce promieni i kątów

MIB MIB
suwmiarki, średnicówki, głębokościomierze, wysokościomierze, mikrometry, głowice mikrometryczne, czujniki, passametry, kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, pryzmy, płytki wzorcowe, szczelinomierze, statywy, stoły pomiarowe granitowe, płyty traserskie, cyrkle traserskie, wzorce promieni i kątów, wzorce chropowatości

limit LIMIT
suwmiarki, głębokościomierze, wysokościomierze, mikrometry, czujniki, średnicówki, statywy, grubościomierze, kątowniki, liniały, kątomierze, przymiary kreskowe, pryzmy, płyty traserskie, przymiary traserskie, poziomnice, cyrkle traserskie, szczelinomierze, wzorce promieni i kątów, wzorce chropowatości, multimetry, testery napięcia, mierniki twardości i grubości