ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W zakresie akredytacji PCA

6. WIELKOŚCI GEOMETRYCZNE

6.01 Długość

 • Płytki wzorcowe od 0,5 do 100 mm
 • Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem
 • Czujniki analogowe zegarowe zębate
 • Czujniki analogowe dźwigniowo - zębate
 • Czujniki cyfrowe
 • Pierścienie wzorcowe
 • Sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe
 • Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe
 • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe
 • Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe
 • Sprawdziany tłoczkowe gładkie
 • Sprawdziany pierścieniowe gładkie

6.03 Geometria powierzchni

 • Płyty pomiarowe

 

Poza zakresem akredytacji PCA

6. WIELKOŚCI GEOMETRYCZNE

6.01 Długość

 • Płytki wzorcowe stalowe i ceramiczne od 100 do 500 mm
 • Sprawdziany szczękowe
 • Przyrządy suwmiarkowe
 • Przyrządy mikrometryczne
 • Mikrometry czujnikowe
 • Wysokościomierze
 • Transametry
 • Wzorce nastawcze do mikrometrów
 • Średnicówki czujnikowe dwupunktowe
 • Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 • Głębokościomierze czujnikowe
 • Grubościomierze czujnikowe do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (macki pomiarowe)
 • Przymiary wstęgowe
 • Przymiary sztywne i półsztywne
 • Podstawy czujnikowe
 • Przyrządy do pomiaru grubości ścianek lub powłok
 • Wałeczki pomiarowe do pomiaru gwintów, kół zębatych i średnic otworów
 • Szczelinomierze listkowe, taśmowe i klinowe
 • Wzorce grubości
 • Wzorce łuków
 • Przyrządy mikrometryczne do wzorcowania czujników
 • Przybory do płytek wzorcowych
 • Przyrządy kłowe

6.02 Kąt

 • Kątowniki dwuramienne
 • Kątowniki walcowe
 • Kątomierze uniwersalne
 • Liniały sinusowe
 • Poziomnice
 • Pryzmy

6.03 Geometria powierzchni

 • Płaskie płytki interferencyjne
 • Płasko-równoległe płytki interferencyjne
 • Liniały powierzchniowe prostokątne
 • Liniały powierzchniowe trójkątne
 • Liniały krawędziowe (jednokrawędziowe, trójkrawędziowe)
 • Profilometry
 • Kontrolne wzorce chropowatości do profilometrów

12. SIŁA I MOMENT SIŁY

12.02 Moment siły

 • Klucze dynamometryczne
 • Wkrętaki dynamometryczne

17. CIŚNIENIE I PRÓŻNIA

17.01 Ciśnienie

 • Manometry