ISO-9001:2008

 

          iso-pl  iso-en

 

Certyfikat do pobrania

 

W dniu 05.09.2017 został przeprowadzony audit sprawdzający ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008.


Raport z auditu nr: U2-A 382411-B2-U9001.

Podczas auditu zostało zbadane wdrożenie i skuteczność systemu zarządzania. Podstawą oceny systemu była dokumentacja auditowa. Audit miał charekter próbki losowej. Cel auditu został osiągnięty – potwierdzono zgodność audytowanego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2008.

Do pobrania:
Polityka Jakości Laboratorium Wzorcującego
Politka Jakości Firmy Arkom Sp. z o.o.